En Ünlü Müslüman Bilim Adamları

En Ünlü Müslüman Bilim Adamları

Yazar: Emre Genel

Bugün Müslüman dünyasının bilim dünyasında geride kaldığını düşünüyorsanız nispeten haklı sayılabilirsiniz, çünkü zamanında yaşamış en ünlü müslüman bilim adamları o dönemde daha çoktu. Avrupa karanlık çağını yaşarken, Müslüman bilim insanları birçok keşif ve buluşlara imza atmışlardır. En ünlü Müslüman bilim adamları ve buluşları hakkında bilgi sahibi olduğunuzda oldukça şaşıracaksınız.

Avrupa o yıllar orta çağ karanlığında mahsur kaldı. Bilimle uğraşan insanlar cadı olmakla suçlanırken, dünyanın düz olduğunu söyleyenler ise yakıldı. Büyük bir aydınlık dönemine girene kadar Avrupa dışında kalan bölgedeler bilimle uğraştılar. Bu sırada Osmanlı, Arap ve Fas dünyası bilim adamları yetiştirdi. İşte en ünlü Müslüman bilim adamları:

 

Gökbilimciler ve astrologlar

 • İbrahim el-Fazari (ö. 777)
 • Muhammed el-Fazari (ö. 796 veya 806)
 • Harezmi (ö. 850)
 • Sanad ibn Ali (ö. 864)
 • El-Marvazi (ö. 869)
 • Farghani (ö. 870)
 • Mahani (ö. 880)
 • Ebu Ma’shar al-Balkhi (ö. 886)
 • Dīnawarī (ö. 896)
 • Banū Mūsā (ö. 9. yüzyıl)
 • Abu Sa’id Gorgani (ö. 9. yüzyıl)
 • Ahmad Nahavandi (ö. 9. yüzyıl)
 • Nayrizi (ö. 922)
 • El-Battani (ö. 929)
 • Ebū Ja’far al-Khāzin (ö. 971)
 • Abd Al-Rahman Al Sufi (ö. 986)
 • Al-Saghani (ö. 990)
 • Ebū al-Wafā ‘al-Būzjānī (ö. 998)
 • Abu Al-Fadl Haravi (ö. 10. yüzyıl)
 • Ebū Sahl al-Qūhī (ö. 1000)
 • Abu-Mahmud al-Khujandi (ö. 1000)
 • El Mecriti (ö. 1007)
 • İbn Yunus (ö. 1009)
 • Kuşyar ibn Labban (ö. 1029)
 • Ebu Nasr Mansur (ö. 1036)
 • Ebu l-Hasan ‘Ali (ö. 1037)
 • İbn Sina (ö. 1037)
 • İbn-i Heysem (ö. 1040)
 • El-Bīrīnī (ö. 1048)
 • Ali ibn Ridwan (ö. 1061)
 • Ebū İşâk İbrâhâm el-Zerkâlî (ö. 1087)
 • Omar Hayyam (ö. 1131)
 • İbn Bajjah (ö. 1138)
 • İbn Tufail (ö. 1185)
 • İbn Rüşd (ö. 1198)
 • El-Khazini (ö. 12. yüzyıl)
 • Nureddin el-Bitruji (ö. 1204)
 • Sharaf al-Dīn al-Tūsī (ö. 1213)
 • Mu’ayyad al-Din al-‘Urdi (ö. 1266)
 • Nasir al-Din Tusi (ö. 1274)
 • Şems el-Dīn el-Semerkanda (ö. 1310)
 • Kutubüddin el-Şirazi (ö. 1311)
 • Sadr al-Shari’a al-Asghar (ö. 1346)
 • İbnü’l-Şatir (ö. 1375)
 • Shams al-Dīn Abū Abd Allāh al-Khalīlī (ö. 1380)
 • Cemşâd el-Kâşî (ö. 1429)
 • Uluğ Bey (ö. 1449)
 • Ali Kuşcu (ö. 1474)

Biyologlar, sinirbilimciler ve psikologlar

 • İbn Şirin (654-728), rüyalar ve rüya yorumları üzerine araştırmalar yapmıştır
 • Al-Kindi (801-873) (Alkindus), psikoterapi ve müzikli terapinin öncüsü kabul edilir
 • Ali ibn Sahl Rabban al-Tabari (9. yüzyıl), psikiyatri, klinik psikiyatri ve klinik psikolojinin öncüsü ve psikiyatrist
 • Ahmed ibn Sahl al-Balkhi (850-934), ruh sağlığının öncüsü, tıbbi psikoloji, bilişsel psikoloji, bilişsel terapi, psikofizyoloji ve psikosomatik tıp uzmanı
 • Al-Farabi (872-950) (Alpharabius), sosyal psikoloji ve bilinçaltı çalışmalarının öncüsü
 • Abu al-Qasim al-Zahrawi (936-1013) (Abulcasis), beyin cerrahisi uzmanı ve bu alanın öncüsü
 • İbn-i Heysem (965-1040) (Alhazen), deneysel psikoloji, psikofizik, fenomenoloji ve görsel algı biliminin öncüsü (kurucusu)
 • Al-Biruni (973-1050), tepki süresinin öncüsü ve kurucusu
 • Avicenna (980-1037) (İbn Sīnā), nöropsikiyatrinin öncüsü,
 • Ibn Zuhr (1094-1162) (Avenzoar), nöroloji ve nörofarmakolojinin öncüsü
 • Averroes, Parkinson hastalığı hakkında ilk araştırma yapan bilim insanı
 • İbn Tufail (1126-1198),

Kimyagerler ve simyacılar

 • Halid ibn Yezid (-85 AH / 704) (Calid)
 • Cafer Sadık (702-765)
 • Jābir ibn Hayyān (721-815) (Geber), kimyanın babası
 • Al-Khwārizmī (780-850), cebir, matematik
 • Abbas İbn Firnas (810-887) (Ermen Ferman)
 • Al-Kindi (801-873) (Alkindus)
 • Al-Majriti (fl. 1007-1008) (950-1007)
 • İbn Miskeveyh (932-1030)
 • Ebū Rayhān el-Bīrūnī (973-1048)
 • İbn Sina (980-1037)
 • El-Khazini (fl. 1115-1130)
 • Nasir al-Din Tusi (1201-1274)
 • İbn Haldun (1332-1406)

Ekonomistler ve sosyal bilimciler

 • Daha fazla bilgi: Dünyada İslami ekonomi
 • Ayrıca bakınız: Müslüman tarihçilerin listesi ve erken İslam tarihçiliği
 • Ebu Hanife an-Nu’man (699-767), İslami içtihat bilgini
 • Abu Yusuf (731-798), İslami içtihat alimi
 • Al-Saghani (-990), bilim tarihinin en eski tarihçilerinden biri
 • Şems-Mo’ali Abol-Hasan Ghaboos b Wushmgir (KâBUS) (d. X 1012), ekonomist
 • Abū Rayhan el-Biruni “ilk olarak (973-1048), antropoloğu ” [17] ve babası Hintolojist
 • Ibn Sīnā (Avicenna) (980-1037), ekonomist bilim adamı
 • Ibn Miskawayh (1030-), ekonomist bilim adamı
 • Gazali (Algazel) (1058-1111), ekonomist bilim adamı
 • Al- Mawardi (1075-1158), ekonomist bilim adamı
 • Nasīr al-Dīn al-Tūsī (Tusi) (1201-1274), ekonomist bilim adamı
 • Ibn al-Nafis (1213-1288), sosyolog bilim adamı
 • İbn Teymiyye (1263-1328), ekonomist bilim adamı
 • İbn Haldun (1332-1406): Demografi, kültür tarihi, [21] tarih yazımı, tarih felsefesi, sosyoloji ve ekonomi gibi sosyal bilimlerin öncüsü
 • Al-Makrizi (1364-1442), ekonomist bilim adamı

Coğrafyacılar ve yerbilimciler

 • Al-Masudi, coğrafyanın öncüsü
 • Al-Kindi, çevre biliminin öncüsü
 • el-Hamdani
 • Ibn Al-Jazzar
 • Al-Tamimi
 • Al-Masihi
 • Ali ibn Ridwan
 • Muhammed el-Idrisi , aynı zamanda bir haritacı
 • Ahmed ibn Fadlan
 • Abū Rayhan el-Biruni babası jeodezisinde, ilk olarak jeologdu ve daha sonra antropolog oldu.
 • İbn Sina
 • Abd al-Latif el-Bağdadi
 • İbn Rüşd
 • İbnü’l-Nefis
 • İbn Cübeyr
 • Ibn Battuta
 • İbn Haldun
 • Piri Reis
 • Evliya Çelebi

Matematikçiler

 • Ali Qushji
 • Al-Hajjāj ibn Yūsuf ibn Matar
 • Halid ibn Yezid (Calid)
 • Muhammed ibn Mūsā el-Harezmi (Algorismi), cebir ve algoritmaların babası
 • Abdülhamid ibn Türk
 • Abū al-Hasan ibn Alī al-Qalasādī (1412-1482), sembolik cebirin öncüsü
 • Abū Kāmil Shujā ibn Aslam
 • Al-Abbās ibn Said al-Jawharī
 • Al-Kindi (Alkindus)
 • Banū Mūsā (Ben Mousa)
 • Ja’far Muhammad ibn Mūsā ibn Shākir
 • El-Hasan ibn Mūsā ibn Shākir
 • Al-Mahani
 • Ahmed ibn Yusuf
 • Al-Majriti
 • El-Battani (Albatenius)
 • El-Farabi (Abunaser)
 • Al-Nayrizi
 • Ebū Ja’far al-Khāzin
 • Saflığın Kardeşleri
 • Ebu’l-Hasan el-Uqlidisi
 • Al-Saghani
 • Ebū Sahl al-Qūhī
 • Abu-Mahmud al-Khujandi
 • Ebū al-Wafā ‘el-Būzjānī
 • İbn Sahl
 • Al-Sijzi
 • İbn Yunus
 • Ebu Nasr Mansur
 • Kushyar ibn Labban
 • El-Karaji
 • İbn-i Heysem (Alhacen / Alhazen)
 • Ebū Rayhān el-Bīrūnī
 • İbn Tahir el-Bağdadi
 • El-Nasawi
 • Al-Jayyani
 • Abū Ishāq Ibrāhīm al-Zarqālī ( Arzachel )
 • Al-Mu’taman ibn Hud
 • Omar Khayyám
 • El-Khazini
 • İbn Bajjah (Avempace)
 • Gazali (Algazel)
 • Al-Marrakushi
 • Al-Samawal
 • İbn Rüşd ( İbn Rüşd )
 • İbn Seena (İbn Sina)
 • Hunayn ibn İshak
 • İbnü’l-Benna ‘
 • İbnü’l-Şatir
 • Ja’far ibn Muhammad Abu Ma’shar al-Balkhi (Albumasar)
 • Jamshâd al-Kāshī
 • Kamāl al-Dīn al-Fārisī
 • Muḥyi al-Dīn al-Maghribī
 • Mo’ayyeduddin Urdi
 • Muhammed Bakir Yazdi
 • Nasir al-Din al-Tusi , 13. yüzyıl İranlı matematikçi ve filozof
 • Qāḍī Zāda al-Rūmī
 • Kutubüddin Şirazi
 • Şems el-Dīn el-Semerkandī
 • Sharaf al-Dīn al-Tūsī
 • Taqi al-Din Muhammed ibn Ma’ruf
 • Uluğ Bey
 • Al-Samawal al- Maghribi (1130-1180)

Filozoflar

 • Al-Kindi
 • İbn Rüşd
 • Muhammed ibn Zakariya el-Razi
 • Al-Farabi
 • İbn Sina
 • İbn Arabi
 • Mevlana
 • Jami
 • İbn Haldun
 • Nasir al-Din al-Tusi

Fizikçiler ve mühendisler

 • Koca Mi’mâr Sinân Âğâ olarak da bilinen Mimar Sinan (1489-1588)
 • Cafer el-Sadık, 8. yüzyıl
 • Banū Mūsā (Ben Mousa), 9. yüzyıl
 • Ja’far Muhammad ibn Mūsā ibn Shākir
 • Ahmed ibn Mūsā ibn Shākir
 • El-Hasan ibn Mūsā ibn Shākir
 • Abbas İbn Firnas (Armen Ferman), 9. yüzyıl
 • Al-Saghani (ö. 990)
 • Ebū Sahl al-Qūhī (Kuhi), 10. yüzyıl
 • İbn Sahl , 10. yüzyıl
 • İbn Yunus, 10. yüzyıl
 • El-Karaji , 10. yüzyıl
 • İbni Heysem (Alhacen), 11. yüzyıl Irak bilim adamı, babası optik ve deneysel fiziğin öncüsü
 • Ebū Rayhān al-Bīrūnī , 11. yüzyıl, deneysel mekaniğin öncüsü
 • Ibn Sīnā / Seena (Avicenna), 11. yüzyıl
 • Al-Khazini , 12. yüzyıl
 • Ibn Bajjah (Avempace), 12. yüzyıl
 • Hibat Allah Abu’l-Barakat al-Baghdaadi (Nathanel), 12. yüzyıl
 • İbn Rüşd (Averroes), 12. yüzyıl Endülüs matematikçisi, filozof ve tıp uzmanı
 • El Cezeri, 13. yüzyıl inşaat mühendisi,
 • Nasir al-Din Tusi , 13. yüzyıl
 • Qutb al-Din al-Shirazi, 13. yüzyıl
 • Kamāl al-Dīn al-Fārisī, 13. yüzyıl
 • İbnü’l-Şatir, 14. yüzyıl

Etiketler: en ünlü müslüman bilim adamları müslüman bilim adamları


Yorum yaz

BEN KİMİM?
Emre Rothzerg

Ben Avusturalya'dan Emre. Ruhunuza zenginlik katan bloguma hoşgeldiniz.

TAKİP EDİN:
İLETİŞİM:
[email protected]
SORUNUZ MU VAR?
ŞİMDİ ABONE OL